Lang niet alle vrouwen die behandeld worden voor kanker, krijgen de optie voor hoofdhuidkoeling aangeboden door hun oncoloog, behandelend arts of oncologisch verpleegkundige. Hoofdhuidkoeling is een vernuftig stukje techniek dat het hoofd verkoelt, waardoor de haarvaatjes vernauwen en het in 50% van de gevallen haaruitval bij chemotherapie geheel of gedeeltelijk verminderd (bij 50% van de mensen valt het haar alsnog uit).

Op 90 locaties in Nederland wordt chemotherapie aangeboden en op bijna al deze locaties hebben ze ook een hoofdhuidkoelingsapparaat. Wat is dan de reden dat artsen dit niet altijd aanbieden? En als u dit wist, had u het dan wel willen proberen? Artsen en verpleegkundigen hebben als belangrijkste taak u te behandelen voor kanker en te zorgen dat u beter wordt. Haaruitval zien zij als bijzaak. Ook al blijkt dat veel vrouwen dit niet als zodanig ervaren. Het is voor velen heel ingrijpend voor hun zelfbeeld. Het voelt alsof ze een stukje van zichzelf verliezen.

De oncoloog in dit geval wil geen enkel risico lopen en wil de kans op overleven zo groot mogelijk maken. De hoofdhuid is in dit opzicht voor hem/haar een kwetsbare plek. Hier komt op het moment van de chemokuur veel minder chemo. Echter de kans van uitgezaaide kanker in de hoofdhuid is ook heel minimaal. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen met borstkanker die behandeld werden met chemotherapie met of zonder huidkoeling, 0,5% kans hadden om een uitzaaiing in de hoofdhuid te krijgen. De kans hierop is dus gelijk, dus met of zonder huidkoeling.

Zekerheid over het resultaat (of het haar wel of niet uitvalt) kunt u van te voren niet krijgen. Pas na de eerste  chemotherapiebehandeling met hoofdhuidkoeling weet u of uw haar alsnog gaat uitvallen. Normaal valt het haar uit in de derde week na de eerste chemotherapie. Met gebruik van hoofdhuidkoeling valt na de eerste twee kuren het meeste haar uit, daarna neemt de uitval af. In Nederland zijn circa 4.000 mannen en vrouwen die hoofdhuidkoeling ondergingen. Het Integraal Kankercentrum Nederland doet verder onderzoek. In de nabije toekomst zullen zij een keuzehulp op hun website zetten waarbij de slagingspercentages bij de verschillende chemotherapieën inzichtelijk worden.

Informatie

Op dit moment kunt u navraag doen bij uw oncoloog, oncoloogverpleegkundige of bij Corina van den Hurk, Integraal Kankercentrum Nederland / IKNL locatie Eindhoven, tel. 088-2346058. Corina is afgestudeerd Bewegingswetenschapper/epidemioloog  en heeft zich gespecialiseerd in hoofdhuidkoeling. Ze werkt samen met IKNL en Stichting Geef Haar een Kans www.geefhaareenkans.nl om meer bekendheid te geven aan hoofdhuidkoeling en voert onderzoeken uit om de beslissing van vrouwen en mannen voor wel of geen hoofdhuidkoeling gemakkelijker te maken.

Voordelen hoofdhuidkoeling:

Behoud van het eigen haar of een deel van het haar (het is echter geen garantie, maar dat merk je na 2e chemokuur. Bij 50% van de mensen valt het haar niet uit.) 
Nadelen:

Het is met name de eerste 15 minuten heel koud aan je hoofd en kan hoofdpijn veroorzaken. Deze hoofdpijn is te verhelpen met een paracetamol.
Het is circa driekwartier extra tijd voor de chemotherapie, en 90 minuten na afloop van de chemotherapie. Hoe lang je uiteindelijk onder de kap zit is afhankelijk van de kuur.
Je weet pas of het werkt na de tweede chemotherapiekuur.
Welke ziekenhuizen bieden het aan?

link naar website ‘Geef haar een kans’, Waar toegepast.


Ga naar de website

PS. Dit artikel is geschreven door Sietske Cuhfus, www.whatyouc.nl Zij heeft destijds voor haarwerkelijkheid.nl (een online platform voor vrouwen met haarverlies) Corina van den Hurk geïnterviewd. Haarwerkelijkheid is niet langer actief en met toestemming van Sietske en Corina is dit artikel op onze website gepubliceerd.